Jõulukontserdid

The gadget spec URL could not be found
Tänapäevased Nõmme Gümnaasiumi jõulukontserdid kujunesid välja Nõukogude-aegsetest
nääride tähistamistest. Nüüdseks on see kujunenud kõige väärikamaks ürituseks õppeaastas.
Jõulukontserdi aluseks võetakse mõni muinasjutt või teema (armastus, talv, tähed jne).See
kajastub läbi näidendi ning segakoori laulude.